Midjemål

Midjemål (livvidden) måles for å se om du har bukfedme. Bukfedme vil si at fettet lagres rundt innvollsorganene - og er mer helseskadelig enn underhudsfett.

Grenseverdier for midjemålet:


OBS sone

Tiltakssone

Mann

> 94 cm

> 102 cm

Kvinne

> 80 cm

> 88 cm


Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Food and Agriculture Organization`s rapport fra 2003 - angir at risiko for livsstilssykdommer og metabolske forstyrrelser øker med livvidden.

Kile: Folkehelseinstituttet, pasienthåndboka.