Adresse:
Bekkestualegene
Avdeling sunnere-livsstil
P.b. 123
1319 Bekkestua
Besøksadresse:
Bærumsveien 206

Mail:
laila.tandberg@bstua.nhn.no

Telefon:
+ 47 92 08 55 87

Faks:
+ 47 67 11 33 67