Adresse:
Bekkestualegene
Avdeling sunnere-livsstil
P.b. 123
1319 Bekkestua
Norway
Besøksadresse: Bærumsveien 206
Telefon: +47 92 08 55 87
Fax: +47 67 11 33 67