Helseprofil

Vi kan tilby en kartlegging av din helseprofil og fysiske form

Kartleggingen innebærer følgende:

  • Spørreskjema vedrørende livsstil, røyking, alkoholinntak, fysisk aktivitet, kosthold, kroniske sykdommer og medisinbruk.
  • Blodprøver (fastende)
  • Blodtrykk / puls
  • Måling av kroppssammensetning med InBody - se link
  • Midjemål
  • Midje/hofteratio
  • Enkle styrke- og balansetester
  • Kosthold- og treningsråd utifra gitt informasjon

Helseprofilundersøkelsen vil generere en rapport som du vil få tilsendt etter at vi har mottatt svarene. Undersøkelsen vil kunne vise om en endring i livsstil medfører en reduksjon av risikofaktorer for å utvikle livsstilssykdommer. Livsstilssykdommene vi her snakker om er diabetes type 2, høyt blodtrykk, fedme / overvekt, annen hjerte- og karsykdom.

Pris: 1500.-.