Generelt

Husk at all fysisk aktivitet - gir helsegevinst!

Generelle anbefalinger for fysisk aktivitet, er minst 30 minutter aktivitet daglig av moderat intensitet. (dvs at pustefrekvens og pulsfrekvens øker moderat utover hvilenivå)

Generelle anbefalinger for fysisk aktivitet, er minst 30 minutter aktivitet daglig av moderat intensitet. (dvs at pustefrekvens og pulsfrekvens øker moderat utover hvilenivå)

Barn bør daglig være fysisk aktive - i moderat intensitet - i minst 60 minutter

Dette betyr ikke at man må trene 30 minutter for å få bedre helse. Man kan dele opp aktivitetene i løpet av dagen. Det er summen av aktivitetene som er avgjørende.

Vi vet at fysisk aktivitet med moderat intensitet - som tilsvarer 30 minutter daglig eller 3.5 timer i løpet av en uke - vil gi en betydelig helsegevinst

Kilder: Sosial og Helsedirektoratet

Foto: Eric Mørk

Cecilie og Marthe i aksjon. PT - tau genialt for å få opp pulsen. Ypperlig til intervalltrening !!