Blodprøver

Vi tar fastende blodprøver av deg for å måle ulike faktorer i blodet ditt.

Prøvene som taes er:

  • Fettstoffer / lipider : Dette er en samlebetegnelse for de ulike fettstoffene i blodet. Vi tar totalkolesterol, triglyserider, LDL og HDL kolesterol.
  • Blodsukker / glukose

Kolesterol og triglyserider er nødvendige fettstoffer i kroppen - men for mye av de er skadelig. LDL - Low Density Lipoprotein - kalles ofte det "dårlige" kolesterolet mens HDL - High Density Lipoprotein - kalles det "gode" kolesterolet. Legen vil vurdere forholdet mellom de ulike verdiene for å se på totalrisikoen. Blodsukkeret vil bli målt for å se om du har eller er i faresonen for å utvikle diabetes type 2

Det er viktig at du kommer fastende til blodprøvene - det vil si ikke mat eller drikke etter kl 24:00 - dagen før prøvetaking.