Indirekte kondisjonstest

Step test - en indirekte måte å måle din kondisjon på

Kondisjonsnivået er et mål på din evne til å utføre fysisk arbeide over tid - dvs et mål på utholdenhet eller fysisk arbeidskapasitet. Den mest optimale måten å måle din kondisjon på - er ved direkte testing av oksygenopptaket ved maksimal anstrengelse. Dette krever en del utstyr og enkelte kan føle at det er meget slitsomt. Vi benytter derfor indirekte måling - såkalt submaksimal arbeidstest. Denne testen er uegnet for sammenligning mellom personer - men godt egnet for å følge en persons utvikling over tid.

Hvorfor tester vi ?

  • Målsetting - viktig å ha delmål som vi kan kontrollere underveis
  • Motivasjon - forbedrede testresultater vil kunne gi økt motivasjon og økt selvtillit / mestringsfølelse
  • Treningskontroll - for å følge med på om den forventede progresjon inntreffer.

Hva er step test ?

Testen passer for alle fordi man ikke behøver å slite seg ut. Den er rask og enkel å gjennomføre (ca 3 minutter) og du blir ikke veldig svett. Du vil få påmontert en pulsklokke og vil deretter gå opp og ned på en step - kasse (ca 30 cm høy) i en bestemt takt. Pulsen blir registrert underveis og etter at testen er ferdig. I tillegg vil du underveis bli spurt om å peke på en skala (Borgs skala) for å angi hvor sliten du føler deg. Utifra kjønn og alder vil den målte pulsverdi si noe om din nåværende fysiske form. Hvis det er en re-test vil den fortelle om det har vært en forbedring av testresultatene siden siste test.