Midje/hofte ratio

Hvor sitter fettet på kroppen?

Det å vite hvor fettet sitter på kroppen - gir et innblikk i hvor helseskadelig overvekten er. Hvis fettet sitter rundt magen (bukfedme) - vil det fortelle oss at du har en høyere risko for å utvikle livsstilssykdommer enn om fettet er lagret rundt sete og lår.

Grenseverdier for midje / hofte - ratio
Menn : < 1.00
Kvinner : < 0.85

Verdier over 1.0 for menn og 0.85 for kvinner - vil øke risikoen for metabolske forstyrrelser og livsstilssykdommer