Pakke 1

Kun kosthold:

3 måneders oppfølging med ernæring/kostholdsveiledning - inkluderer:

  • Innledende kartlegging- og rådgivningssamtale (60 minutter)
  • 2 kroppsanalyser ( utføres ved første og siste konsultasjon)
  • 6 oppfølgingssamtaler (30 minutter)

Pris: 2600.- (Ordinærpris 3100.-)

6 måneders oppfølging med ernæring/kostholdsveiledning - inkluderer:

  • Innledende kartlegging- og rådgivningssamtale (60 minutter)
  • 2 kroppsanalyser (utføres ved første og siste konsultasjon)
  • 12 oppfølgingssamtaler (30 minuter)

Pris: 4200.- (Ordinærpris 5000.-)

Enkeltstående konsultasjoner :

1. gangs konsultasjon: Kr. 650.- (55 min varighet). Omfatter kartlegging av livsstil / kosthold. Rådgivning utifra problemstilling.

Oppfølgingstimer: Kr. 350.- (25 minutters varighet).

Hvis det ønskes foretatt en kroppsanalyse - blir det et tillegg på kr 250 ,- for denne testen. (ordinærpris 380,-)

Hvis det ønskes utvidet tid til førstegangskonsultasjonen - må det avtales ved timebestilling og vil medføre en høyere konsultasjonspris.

Konsultasjoner hos ernæringsfysiolog - omfattes ikke av trygderefusjoner - slik at frikort ikke kan benyttes. Det samme gjelder for gravide og barn under 16 år