Tips

Det er viktig å tenke på at enhver liten positiv endring - kan utgjøre en stor helsegevinst.

  • Ha et langtidsperspektiv på dine endringer
  • Ikke sett for store mål
  • Jobb målrettet og reflekter over dine motiver for endring
  • Jobb spesifikt - dvs konsentrer deg om få og små arbeidsoppgaver
  • Få oppfølging av fagpersoner som kan motivere deg og komme med innspill
  • Husk at fysisk aktivitet er nøkkelen til sunn og varig vektendring. Viktig i vektreduksjonsfasen - men enda viktigere for å holde vekten.
  • Finn en aktivitetstype du trives med og liker. Motivasjon og mestring er stikkord for at det skal bli varig livsstilsendring.
  • Det er ok å veie for mye - bare man holder seg i form og spiser variert og sunn mat. Blir overvekten derimot for stor - vil det få helsemessige konsekvenser
  • Behold matgleden - det er lov å kose seg - men ikke hele tiden!
  • Allier deg med ektefelle, venner eller familie slik at dere er flere som kan jobbe mot samme mål