Laktoseintoleranse

Laktose = melkesukker

Intoleranse = "manglende evne til å tåle"

Ved en laktoseintoleranse er det melkesukkeret i melken man tåler dårligere - fordi evnen til å fordøye melkesukkeret er redusert.

Vi har et enzym som kalles laktase som har til oppgave å spalte laktosen for å kunne bli absorbert i tarmen.

Dersom laktosen ikke fordøyes fordi laktaseaktiviteten er redusert - vil dette kunne medføre ubehag / plager - fordi laktosen beveger seg ufordøyd til tykktarmen.

Klassiske symptomer er mageknip, rumling, oppblåsthet, diare, kvalme og oppkast.

Vær oppmerksom på at disse symptomene kan ligne symptomer på andre tilstander - og det er viktig å oppsøke lege for å utelukke dette.

Dersom man mistenker laktoseintoleranse - kan det være effektivt å utføre eliminasjon og provokasjon på melkesukker for å se om symptomene blir borte. Da fjerner man laktose helt fra kostholdet over en periode for deretter å gjeninnføre laktoseholdige produkter for å se om symptomene kommer tilbake.

Dette bør gjøres i samråd med lege eller ernæringsfysiolog.

Laktoseintoleranse er ikke det samme som melkeallergi og det er viktig å ikke utelate en eller flere matvarer fra kostholdet uten grunn - da det kan gi utfordringer med å dekke næringsstoffene disse matvarene gir.

Det er svært individuelt hvor mye laktose man tåler. Noen har ubehag / smerter ved lite inntak av laktose, mens andre tåler en større mengde. Her må man prøve seg frem til hvor tålegrensen går.

Syrnede produker (biola, kefir, youghurt mm) - inneholder små mengder laktose og tåles bedre enn søtmelksvariantene.

Faste gule oster og smørbare smelteoster inneholder lite laktose og kan

Utvalget av laktosefrie / laktosereduserte matvarer øker i butikkene.

Ønsker du mer informasjon rundt dette temaet - kan du lese mer melk.no

Kostråd ved laktoseintoleranse finner du her

Du finner også masse nyttig informasjon på nettsidene til Astma og allergiforbundet.