Livsstilsendringer

Livvsstil er et begrep som omfatter mange vaner og uvaner

Livsstilssykdommene er vår tids største utfording. Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttet bruker betegnelsen epidemi for å beskrive sin uro over utviklingen

Definisjonen på livsstilssykdom er - sykdommer og lidelser som et menneske kan pådra seg som resultat av en selvvalgt livsstil.

Livsstilen vår består av mange faktorer:

  • kosthold
  • fysisk aktivitet / fysisk inaktivitet
  • røyking
  • alkoholinntak
  • bruk av andre rusmidler
  • søvn
  • stressnivå

Kostholdsrelaterte sykdommer kan være overvekt / fedme, diabetes type 2 samt hjerte- og karsykdom. Alkoholrelaterte sykdommer kan være leversykdom og psykiske lidelser. Nikotinrelaterte sykdommer kan være kronisk bronkitt og emfysem. Sykdommer knyttet til fysisk inaktivitet kan være muskel og skjelettlidelser, overvekt, diabetes type 2 samt hjerte-og karsykdom

Husk at du faktisk også kan bli syk av ting du IKKE gjør - som å la være å trene og spise sunt

Kilder: Verdens Helseorganisasjon (WHO), folkehelseinstituttet, pasienthåndboka