BMI (KMI)

Body Mass Indeks (BMI), også kalt Kropps Masse Indeks (KMI) på norsk - er en formel som regner ut forholdet mellom vekt og høyde. Dette er et objektivt mål for å klassifisere grenser for undervekt, normal vekt og ulik grad av overvekt.

Body Mass Indeks (BMI), også kalt Kropps Masse Indeks (KMI) på norsk - er en formel som regner ut forholdet mellom vekt og høyde. Dette er et objektivt mål for å klassifisere grenser for undervekt, normal vekt og ulik grad av overvekt.

Det er viktig å være klar over at BMI ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. I tillegg tar beregningen ikke hensyn til beinbygningen.

BMI regnes ut ved å dele kroppsvekten på kvadraten av høyden.
BMI (kg/m2) = vekt (kg) / høyde x høyde

Ved beregning av BMI på en person som har tung benbygning og mye muskelmasse - kan BMI bli over 25 - uten at personen er overvektig.
BMI egner seg godt til kartlegging av en befolkningsgruppe - men mindre egnet til å kartlegge på individnivå.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) - har fastsatt grenseverdier for BMI


Undervekt

< 18.5

Normalvekt

18.5 - 24.9

Overvekt

25.0 - 29.9

Helseskadelig overvekt

30.0 - 39.9

Sykelig overvekt

> 40

Kilde: Folkehelseinstituttet, Pasienthåndboka