IBS - Irritabel tarm

Hva er irritabel tarm ?

IBS står for Irritabel tarm syndrom (irritable bowel syndrome).

Er du plaget av magesmerter, ubehag, oppblåsthet samt vekslende avføring med løs og hard mage ? Da kan det tenkes at du lider av IBS.

Det er viktig at du oppsøker fastlegen din for å utelukke underliggende sykdom - FØR du starter endringer i kostholdet.

Av og til betegnes tilstanden som irritabel tykktarm, men nyere kunnskap om tilstanden har vist at irritasjonen kan skrive seg fra hele fordøyelseskanalen og ikke bare fra tykktarmen. Fordøyelsen påvirkes ikke, opptaket av næring er normalt. Tilstanden debuterer ofte i barneårene eller i ung voksen alder. (kilde: www.nhi.no)

Forekomst

Det er antydet at ca 10 % av norske menn og kvinner lider av denne fordøyelses plagen. Her er det sannsynligvis noen mørketall og at antallet mennesker som plages er større. Mange går rundt med ubehag - uten å oppsøke hjelp hos helsepersonell fordi det kan være vanskelig å snakke om.

Årsak

Årsaken vet man fremdeles lite om, men det finnes mange teorier som økt følsomhet i tarm, uhensiktsmessig tarmaktivitet (gass), stress og bekymringer i hverdagslivet. Det er liten tvil om at stress og bekymringer kan øke plagene.

Nyere forskning / kunnskap - kan også tyde på at ulike typer mat kan trigge IBS symptomer. Dette er mat som inneholder visse typer karbohydrater -FODMAP. Mange pasienter med IBS plager - kan få redusert sine plager ved å følge en FODMAP redusert diett.

Hva er FODMAP ?

FODMAP står for

Matvarer som inneholder FODMAPs blir i svært liten grad absorbert i tarmen. Karbohydratene passerer ufordøyd gjennom tarmen, hvor de til slutt blir brutt ned av tarmbakterier i tykktarmen (fermentering). Det er denne prosessen som gir smerter og ubehag med oppblåsthet, og endring i tarmfunksjonen.

Lav FODMAP diett består i å eliminere FODMAPs fra kostholdet i en periode på ca 6 - 8 uker. Etter en eliminasjonsperiode - skal man oppleve mindre symptomer eller være symptomfri. Når det er oppnådd starter man reintroduksjon av FODMAPs. Da skal en og en matvare tilføres kostholdet - for å se i hvilken mengde man tåler denne type matvare. Dette er en tidkrevende og utfordrende prosess - fordi man må ta hensyn til mengde og type FODMAP som reintroduseres.

www.lyngstadernaering.no/ - er en nettside som har god oversikt over lav FODMAP matvarer og en god beskrivelse av de ulike karbohydratene det er snakk om.

Den siste studien ved Monash University - viste at en lav FODMAP diett kan redusere symptomene på IBS-symptomer betraktelig - 70 prosent av deltakerne rapporterte en reduksjon i alvorlighetsgrad av alle IBS-symptomer, inkludert magesmerter, oppblåsthet og uregelmessig avføring. Dette var en studie av høy kvalitet, en såkalt kontrollert, randomisert studie. (kilde: nhi.no)