Trening

Fysisk aktivitet har en betydelig helsegevinst i forebygging av fysiske og psykiske plager / sykdom.

Det handler ikke bare om å legge flere år til livet - men faktisk om

Vi tilbyr utetrenining - i all slags vær (med noen unntak) - i vår og høstsesong (Bootcamp).

Intervalltrening (løp/gå) i samme sesong.

Vedlikeholdstrening innendørs i vintersesong (Januar til medio mars).

Vi tilbyr kvalitetstrening med både styrke - og utholdenhetstrening.

Vi bruker naturen, enkle hjelpemidler samt egen kropp.

10 gode grunner til å trene:

  • Øke fysisk og psykisk velvære
  • Bedre søvnkvalitet
  • Mer overskudd / energi i hverdagen
  • Bedre selvtillit
  • Bedre mestringsevne
  • Forebygging av overvekt og livsstilssykdommer
  • Forebygging av benskjørhet (osteoporose)
  • Forebygging av muskel- og skjelettlidelser
  • Forebygging av enkelte kreftformer
  • Bedre mage- og tarmfunksjon

Foto: Eva Røgler

Litt " pushing " må til for at deltagerene skal yte mer !!!!